Om oss

Vad är FJ Miljöteknik?

FJ Miljöteknik  är ett företag där miljötabletten ingår som är inriktat på att värna om miljön med produkter och lösningar som är miljövänliga och hållbara. De produkter som vi arbetar med är energisnåla och mer gröna och är anpassade så att människor, djur och miljön mår bättre. Våra erfarenheter ligger inom vatten och avlopp, energibesparing och fukt och mögel.

Vi har hög kundfokus, ser lösningen och inte problemen.

 

Varför Miljötabletten?

Vi hjälper till redan innan avloppet har blivit utdömt och på så sett kan man spara både tid och pengar. Sedan hjälper vi till med att ta fram rätt lösning eller lösningar som passar just Er. Eftersom vi är oberoende konsulter väljer man fritt det märke som passar lösningen. Att göra ansökan kan vara komplicerat om man inte är i branschen och det hjälper vi gärna till med. Så att dokumentationen blir rätt och ansökan är korrekt från början, enkelt och smidigt utan krångel.

Vår vision

Vår vision är att vi är med och påverkar våra kunder till att bli mer miljövänliga och bidrar till att vi får mindre utsläpp av avloppsvatten som påverkar både hälsa och miljö genom att förorena ytvatten (till exempel sjöar och bäckar) eller grundvatten.