Miljötabletten

Prova på paket

3 tabletter för dig med enskilt avlopp

Miljötabletten prova på paket innehåller 3 tabletter och är enkla att använda, för bästa resultat spola ner 2 tabletter i toaletten eller lägg 2 tabletter direkt i slamavskiljaren.  100% miljövänlig.

Ladda ner dokument

Bruksanvisning prova på 3 tabletter

Frågor och svar

Läs mer