Miljötabletten

Miljötabletten

Enkelt att använda     |     100% Miljövänlig

Naturen behandlar naturen

För att bli av med avloppslukt och att det rinner dåligt ned i avloppet använd Miljötabletten det miljövänliga valet som tar hand om dina rör och ditt enskilda avlopp utan att skada miljön. Enkelt att använda häll bara pulver i diskho, tvättställ, dusch och golvbrunn eller  enskilt avlopp spola bara ned en tablett i toaletten. När Miljötabletten kommer i kontakt med vattnet syresätter vi med kemisk syre, då väcks de 15 unika bakteriestammarna till liv och börjar leva.  Dessa är multifunktionella och arbetar tillsammans så att avloppen blir rena och luktfritt!  100% miljövänligt och inga patogena bakterier dessa är helt ofarliga för människor, djur och vår miljö.

Tablettens egenskaper

 • Innehåller 15 bakteriestammar som är giftfria och ofarliga för människor, djur och natur.
 • Genom syresättning och aeroba bakterier säkerställs en luktfri miljö både inom- och utomhus.
 • 100% miljövänligt och biologiskt nedbrytbar.

Välj ett paket

Prova på paket

3 tabletter för dig med enskilt avlopp

Miljötabletten prova på paket innehåller 3 tabletter och är enkla att använda, för bästa resultat spola ner 2 tabletter i toaletten eller lägg 2 tabletter direkt i slamavskiljaren.  100% miljövänlig.

Ladda ner dokument

Bruksanvisning prova på 3 tabletter

Frågor och svar

Läs mer

Prova på paket

1 påse pulver á 150 g, för 10 behandlingar

Välj detta paketet och använd pulvret i ett avlopp som du upplever problem i som lukt eller dåligt flöde och bli en nöjd användare du med.

Läs mer

Lägenhet och hus

2 påsar pulver á 270g

Miljötabletten till lägenhet och hus kommer i pulverform som man enkelt häller i diskhon, tvättställ, dusch eller golvbrunnar. Enkelt att använda och resultat inom en vecka. 100% miljövänligt.

Läs mer

Eget avlopp/Fritidsboende

1 påse pulver á 270g | 6st tabletter

Läs mer

Husbil och husvagn

2 påsar pulver á 270g

Läs mer

Frågor? Vi kontaktar dig!

Vanliga frågor

Kan jag spola ner produkten i toaletten även fast jag inte har tillgång till mitt enskilda avlopp?

 • Ja det kan du göra men vi rekommenderar att istället lägga produkten direkt i slamavskiljaren eller i ditt minireningsverk för bästa effekt.
 • Denna metod tar lite längre tid för att rengöra ditt avlopp men kommer att fungera, viktigt är dock att man fortsätter att underhålla anläggningen.

Behöver jag ta bort plastförpackningen som produkten kommer i?

 • Nej, förpackningen är lösbar i vatten. Lägg bara påsen i ditt enskilda avlopp men tänk på att om du har blöta händer så kan påsen börja att lösas upp och pulver börjar aktiveras.
 • Zip påsen är gjord av återvinningsbart material och återvinns igen eller återanvänds. Obs! Zip påsen får inte läggas i det enskilda avloppet.

Mitt enskilda avlopp luktar och även avloppen i huset. Vad kan jag göra?    

 • Miljötabletten Eco-Tabs™ produkterna kan antingen spolas ner i toaletten eller så kan pulver hällas i diskho, tvättställ, dusch eller diverse golvbrunnar. Eco-Shock rengör rören från uppbyggnad av organiskt avfall.
 • Organiskt avfall och fett sätter sig i rören och i det enskilda avloppet utgör en ideal miljö för anaerobisk bakterier (utan syre) att bli komposterande och brytas ned.
 • Denna processen ger en lukt av ruttna ägg(H2S) svavelväte är en biprodukt som uppkommer från denna process.
 • Eco-Tabs™ syresätter vattnet och därmed eliminerar den anaerobiska bakterie stammen. Det slutliga resultatet av behandlingen med Miljötabletten Eco-Tabs™ är rent vatten och ungefär 95 % luktfritt.(O2 och CO2) Ingen mer ägg lukt.

Varför är det så viktigt att behandla sitt enskilda avlopp ekologiskt?

 • Utsläppen från ditt enskilda avlopp läcker ut i marken och i jorden som sedan rinner ut i sjöar och vattendrag. Detta är stort bidrag till sämre vattenkvalitet i våra sjöar och utgör dessutom en stor hälsorisk för människor, växter och djur.
 • Miljötabletten Eco-Tabs™ behandlar inte bara ditt enskilda avlopp utan det fortsätter även att rena det vatten som lämnar. Det bakterierika vattnet assisterar naturen med att rena åar, sjöar, dammar och hav. Bakterierna blir en del av näringskedjan.

Vad är det för innehåll Miljötabletten Eco-Tabs™?

 • Högkoncentrerad mix av naturliga icke patogena bakterier och giftfria ingredienser. En ekologisk produkt som fungerar. Miljötabletten Eco-Tabs™ är inte skadligt för människor, fåglar, djur eller växtriket. Naturen behandlar naturen.

Varför läcker avloppsvatten ut i naturen?

 • Olja och fett som spolas ner i diskhon och brunnar (även små mängder) tenderar att ackumulera i din fett och oljeavskiljare eller i ditt enskilda avlopp. Så småningom kommer ditt avlopp bli igensatt och börja läcka.
 • Nästan alla produkter som finns i vår butik idag består av naturliga enzymer som gör det organiska avfallet lösligt för att sedan efter ett tag gå tillbaka till sin ursprungliga form. Eftersom de lösgör de fasta avfallsprodukterna i ditt avlopp och återgår till fasta igen i ditt sandfilter, infiltration, markbädd eller i värsta fall i vattnet som går ut i markerna.
 • Miljötabletten Eco-Tabs™ gör det möjligt att redan efter ett par veckor med behandling (enligt rekommendation) rengöra ditt enskilda avlopp och efterpolering och var som vattnet rinner ut kommer organisk påbyggnad brytas ned.

Vilka rengörings produkter är passande att använda?

 • Vi rekommenderar att använda ekovänliga produkter som är anpassade till ett enskilt avlopp. Använd inte produkter som innehåller farliga kemikalier och som är bakteriedödande när du använder Eco-Tabs™. Om dessa produkter över används tar de död på de naturliga bakterierna och gör de ineffektiva.
 • Det tar lång tid att biologiskt bryta ner och kompostera våtservetter, därför skall dessa inte spolas ned i avloppet.

Behöver jag ha skyddskläder när jag använder Miljötabletten Eco-Tabs™?

 • Miljötabletten Eco-Tabs™ är giftfria och icke patogena, därför behövs ingen speciell utrustning. Alla ingredienser i Miljötabletten Eco-Tabs™ finns redan i din miljö. (sodium, bikarbonat, socker etc)
 • Men vi rekommenderar att man använder sig av generella försiktighetsåtgärder när man behandlar sitt enskilda avlopp så att man inte utsätter sig själv eller någon annan för någon fara.