Posted on

Köpa hus med enskilt avlopp – Det här behöver du ha koll på

När man står i begrepp att genomföra ett husköp är det mycket som spelar in och många bitar som ska klaffa vilket kan leda till att man lätt glömmer bort saker som inte känns viktiga för stunden men som kan bli en dyr påminnelse längre fram.

Kort om enskilt avlopp

Ett enskilt avlopp är ett avlopp som inte är anslutet till ett kommunalt avloppsnät, det betyder alltså att avloppet byggs och sköts av fastighetsägaren, det är också fastighetsägaren som har ansvar över att avloppet är korrekt byggt och uppfyller miljöbalkens krav när det kommer till rening och utsläpp. Hus med enskilda avlopp omfattas av din undersökningsplikt vid affär, därför har vi sammanställt några punkter och frågor som kan vara viktiga att veta om/ta reda på innan affär.

Kostnader

Skulle avloppsanläggningen behövas bytas ut i samband med köpet av fastigheten så kan det kosta mellan 50 000- 130 000 kr. Faktorer som påverkar priset är val av avloppsanläggning och vilka åtgärder som behövs utföras med marken, det vill säga om du behöver gräva upp runt fastigheten eller inte. Driftkostnader för ett enskilt avlopp mellan 1 000- 7 000 kr/år beroende på storlek av
anläggningen, hur ofta den nyttjas samt hur bra den sköts reningsmässigt.

Tillstånd

Kontrollera alltid att avloppsanläggningen har tillstånd. Ska det istället byggas nytt måste tillstånd för att anlägga ett nytt enskilt avlopp sökas, samt att den nya anläggningen uppfyller lagens krav som ställs.

Rening av avloppsvattnet

Att se och mäta hur bra en avloppsanläggning renar är oftast svårt, val av anläggning, ålder och vart anläggningen finns kan ge en fingervisning och väger också in. Enskilda avloppsanläggningar har generellt sett en negativ påverkan på vattenmiljön och har gjort att kommunerna runt om i Sverige ställer högre krav än förut på anläggningarna. Kommunens miljökontor gör ibland besök och mätningar hos enskilda avloppsanläggningar, har allting inte skötts om rätt kan kommunen ge fastighetsägaren ett föreläggande, kolla därför alltid upp om fastighetens avlopp har ett föreläggande från miljökontoret.

Är anläggningen lämpad för dig/din familj?

Oftast byggs en avloppsanläggning utifrån hur många nyttjare som finns, samt hur ofta den kommer nyttjas, kolla därför alltid upp hur anläggningen i fråga är byggd efter, samt om den kommer klara den nya belastningen.

Skötsel
De flesta avloppsanläggningarna kräver tillsyn och skötsel årligen, medans vissa kräver tillsyn och skötsel varje vecka. Det som innefattar skötsel är slamtömning, byte/påfyllning av kemikalier, byte av filter och något som motverkar dålig lukt.

Läs mer
Information kring processen av avlopp som inte klarar kraven som ställs på dem.
http://miljotabletten.se/ingaende-info/

Information kring regler för enskilda avlopp.
www.havochvatten.se

Information kring vem som ansvarar för vad i en bostadsaffär.
www.fmi.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *