Mögel & Fuktsanering

Allt tätare hus

Förr i tiden byggdes husen med naturliga otätheter. De boende mådde bra. Med energikrisen på 70-talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. Vad man inte tänkte på var att när man tätade husen försvann den naturliga ventilationen. För att uppnå miljömässiga fördelar med minskad energiförbrukning är ventilation med återvinning ett krav vid nybyggnation av permanenta bostäder. Vi producerar mera fukt i bostäder än tidigare Vi duschar varje dag, vi tvättar och torkar inomhus. Problemen uppstår när fukten tränger in i byggnadskonstruktionen, t.ex. i en yttervägg. Detta ger i många fall röta och mögelproblem.

Påverkan på hälsan

Varför ventilation?

Är det så viktigt?

Istället för att fråga hur någon mår borde man egentligen fråga: Vad har du för ventilationssystem? Det är nämligen helt avgörande för livsmiljön och hälsan att ha en god ventilation. Vi människor vistas 85-90 procent av varje dygn i inomhusmiljö. De flesta bostäder och offentliga lokaler i Sverige har en undermålig ventilation. Boverket kräver ett minimum av luftväxling på 0,35 l /s/m2, enkelt utryckt – luften skall bytas varannan timme. Snittet i det svenska bostadsbeståndet är betydligt lägre. Med ventilationsaggregat får du ett luftbyte, som rätt installerad, klarar Boverkets krav.

Hur gör man om man har mögel eller fukt?

Vi gör mät och okulär besiktning på Ert hus och på sätt bedöma graden av fukt och mögel som påverkar huset och även Er hälsa. När och om vi tycker att det är nödvändigt skicka mögelprover till labratorium.

1. LÖSNINGSFÖRSLAG

Efter ha säkerställt fukt och mögelskadan har vi olika förslag på lösningar som att se till att omedelbart blir av med  mögelsporer som t ex svartmögel som är farligt för hälsan. Sedan ser vi till att man inte får tillbaka problemet genom ventilation och avfukta krypgrunder och vindar.

2. LOKAL ENTREPRENÖR

Sedan ser vi till att arbetet blir utfört på rätt sätt och att resultatet blir korrekt med våra egna montörer.

3. EFTERKONTROLL

Efter installation av utvalda produkter kommer vi tillbaka efter ca 1 månad för att säkerställa att ni har fått goda resultat och allt är till belåtenhet.